Eestimaa Kommunistliku Partei Keskkomitee Nõukogude-Parterikool.

Rinnamärk kuulus Harry Veskiojale.