Üleliidulise Filatelistide Ühingu Vabariiklik filateelianäitus „V. I. Lenin 1870-1970“