Eesti NSV Elamu- ja Kommunaalmajanduse Ministeerium

Vabariiklik Remondi- ja Ehitustrust

1. Remondi- ja Ehitusvalitsus