1944-1956 Paide Tarbijate Kooperatiiv

1956-1989 Paide Rajooni Tarbijate Kooperatiiv

Aastast 1989 Järvamaa Tarbijate Kooperatiiv