Seisuga 1.11.1987 a. oli Eesti NSV kolhooside ja riiklike majandite nimestikus kuus V. I. Lenini nimelist kolhoosi (Haapsalu, Kingissepa, Paide, Pärnu, Rapla ja Võru rajoonis)  ning kolm V. I. Lenini nimelist Näidissovhoosi (Harju, Jõgeva ja Tartu rajoonis).

Sellel leheküljel ära toodud rinnamärk kuulus Jõgeva rajooni V. I. Lenini nimelisele Adavere Näidissovhoosile.