Seisuga 1.11.1987 a. oli Eesti NSV kolhooside ja riiklike majandite nimestikus kuus V. I. Lenini nimelist kolhoosi (Haapsalu, Kingissepa, Paide, Pärnu, Rapla ja Võru rajoonis)  ning kolm V. I. Lenini nimelist Näidissovhoosi (Harju, Jõgeva ja Tartu rajoonis).

Sellel leheküljel ära toodud rinnamärk kuulus Rapla rajooni V. I. Lenini nimelisele kolhoosile.