1946-1948 Tartu Linna Onkoloogiline Haigla

1948-1951 Tartu Linna Onkoloogia Dispanser

1951-1963 Vabariiklik Tartu Onkoloogia Dispanser

1963-1992 Tartu Linna Onkoloogia Dispanser