300. Laskurpolk oli Teise maailmasõja ajal NSV Liidu Punaarmee koosseisus formeeritud jalaväeväeosa, mis kuulus 7. Eesti Laskurdiviisi koosseisu, mis omakorda oli üks kahest 8. Eesti Laskurkorpusesse kuulunud diviisist.

1969 aastal moodustati Tallinnas Endise 300. Laskurpolgu I pataljoni Suure Isamaasõja veteranide komitee. Seisuga 03.09.1985 oli pataljoni veteranidest arvel 123 meest.