Tallinna Inseneride Klubi tegutses Tallinna Inseneride Majas, Tõnismägi tn 7.Maja kuulus Eesti Vabariiklikule Teaduslik-Tehniliste Ühingute Nõukogule.

Tallinna Inseneride Klubi sektsioonid olid järgmised: 

– Ökonoomika ja tööstuse juhtimise täiustamine

– Kommunikatsioon, transport ja laomajandus.

– Töö teaduslik organiseerimine (TTO), tootmise sotsioloogia ja psühholoogia.

– Tehnoloogia ja projekteerimise täiustamine.

– Töö ja toodangu kvaliteet.

– Leiutamine, ratsionaliseerimine ja litsenseerimine.

– Teaduse ja tehnika uudised.

– Kollektiivne puhkus ja sport.