Tallinna Inseneride Maja asus Tallinnas, Tõnismägi tn 7.

Maja kuulus Eesti Vabariiklikule Teaduslik-Tehniliste Ühingute Nõukogule.

1945 a. asutati Eesti Vabariiklik Insener-Tehniliste Ühingute Nõukogu, mis koondas algorganisatsioonide kaudu insenere, tehnikuid ja teaduslikke töötajaid.

1955 a. nimetati Eesti Vabariiklikuks Teaduslik-Tehniliste Ühingute Nõukoguks, millesse kuulusid kohalikud algorganisatsioonid, erialased ühingud ning klubid. 1970. aastail loodi inseneride majad ja klubid Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis ja Rakveres.

1988 a. reorganiseeriti ühing Eesti Teadus- ja Inseneriühingute Liiduks.

1991 a. moodustati kaks iseseisvat organisatsiooni: Eesti Inseneride Liit ja Teadus- ja Inseneriühingute Liit “Eesti Tehnikaseltsid”.

1992 a. jaanuaris nimetati viimane Loominguliseks Liiduks “Eesti Tehnikaseltsid”.

1992 a. mais mõlemad organisatsioonid ühinesid Eesti Inseneride Kutseühinguks ja Loomeliiduks. 

Allikas: http://www.archivesportaleurope.net/ead-display/-/ead/pl/aicode/EE-RA/type/fa/id/ERA.R-1906#sthash.mE8pHO3v.dpuf