Tallinna Inseneride Maja asus Tallinnas, Tõnismägi tn 7. Maja kuulus Eesti Vabariiklikule Teaduslik-Tehniliste Ühingute Nõukogule.   1945 a. asutati Eesti Vabariiklik Insener-Tehniliste Ühingute Nõukogu, mis koondas algorganisatsioonide kaudu insenere, tehnikuid ja teaduslikke töötajaid. 1955 a. nimetati Eesti Vabariiklikuks Teaduslik-Tehniliste Ühingute Nõukoguks, millesse kuulusid kohalikud algorganisatsioonid, erialased ühingud ning klubid. 1970. aastail loodi inseneride majad ja klubid Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis ja Rakveres. 1988 a. reorganiseeriti ühing Eesti Teadus- ja Inseneriühingute Liiduks. 1991 a. moodustati kaks iseseisvat organisatsiooni: Eesti Inseneride Liit ja Teadus- ja Inseneriühingute Liit “Eesti Tehnikaseltsid”. 1992 a. jaanuaris nimetati viimane Loominguliseks Liiduks “Eesti Tehnikaseltsid”. 1992 a. mais mõlemad organisatsioonid ühinesid Eesti Inseneride Kutseühinguks ja Loomeliiduks.  Allikas: http://www.archivesportaleurope.net/ead-display/-/ead/pl/aicode/EE-RA/type/fa/id/ERA.R-1906#sthash.mE8pHO3v.dpuf