Tallinna Inseneride Klubi tegutses Tallinna Inseneride Majas, Tõnismägi tn 7.
Maja kuulus Eesti Vabariiklikule Teaduslik-Tehniliste Ühingute Nõukogule.

Tallinna Inseneride Klubi sektsioonid olid järgmised: 
– Ökonoomika ja tööstuse juhtimise täiustamine.
– Kommunikatsioon, transport ja laomajandus.
– Töö teaduslik organiseerimine (TTO), tootmise sotsioloogia ja psühholoogia.
– Tehnoloogia ja projekteerimise täiustamine.
– Töö ja toodangu kvaliteet.
– Leiutamine, ratsionaliseerimine ja litsenseerimine.
– Teaduse ja tehnika uudised.
– Kollektiivne puhkus ja sport.