ENSV Ehitusministeeriumi Vabariiklik Sanitaartehniliste Tööde Trust „Santehmontaaž“. 1944 a. moodustati ENSV Ehituse ja Ehitusmaterjalide Tööstuse Rahvakomissariaadi Sanitaar-tehniline Trust, 1946 a-st ENSV Ehituse ja Ehitusmaterjalide Tööstuse Ministeeriumi Spetsiaaltööde Trust “Spetstrust”. 1957 aastast Sanitaar-tehniliste Tööde Trust “Santehmontaaž”, mis allus ENSV Linna- ja Maaehituse Ministeeriumile, Rahvamajanduse Nõukogu Ehitusvalitsusele ja 1962 aastast ENSV Ehitusministeeriumile. Trusti tööpiirkond oli kogu ENSV, kohalike allüksustena olid moodustatud montaaživalitsused ja -jaoskonnad. Erastati 1992 a.