Eesti Maaehitusprojekt oli projekteerimisinstituut Eestis. Instituudi algust loetakse 1951. aastast, mil loodi ENSV Riiklik Põllumajandusliku Ehituse, Maaparanduse ja Elektrifitseerimise Projekteerimise Instituut. Aastal 1951 moodustati instituudi Pärnu ja aastal 1956 Tartu osakond. 1958–1964 kandis nime Riiklik Projekteerimise Instituut “Eesti Põllumajandusprojekt” ja 1964–1991 Riiklik Projekteerimise Instituut “Eesti Maaehitusprojekt”. Seejärel sai temast Riiklik Aktsiaselts Eesti Maaehitusprojekt, aastal 1996 Riiklik Aktsiaselts EMP. Instituut tegeles maa-asulate planeerimisega ning ehitiste projekteerimisega maale. Aastal 1969 töötas instituudis 490 inimest. Maaehitusprojekti peakontor asus Tallinnas aadressil Rävala puiestee 8. Instituudil olid osakonnad Pärnus ja Tartus. https://et.wikipedia.org/wiki/Eesti_Maaehitusprojekt (31.08.2017)