Ehkki Enn Oja raamatus „Otsa kooli ajaraamat“ on märgitud Harald Noodla lõpetamislennuks XII lend, aga koolilõpumärgil IX lend, võib erinevus tuleneda sellest, et oli erinevaid arusaamu, kas kooli algusaastaks lugeda 1941 või 1944 aastat.