• Tallinna Linna Töörahva Saadikute Nõukogu Täitevkomitee häälekandja (1944, nr 26 – 1945, nr 265)
  • EK(b)P Tallinna Linnakomitee ja Tallinna Linna Töörahva Saadikute Nõukogu Täitevkomitee häälekandja (1945 (nr 266) – 1988);
  • EKP Tallinna Linnakomitee ja Tallinna Linna Rahvasaadikute Nõukogu ajaleht (1989);
  • EKP Tallinna Linnakomitee ja Tallinna Linna Volikogu ajaleht (1989);
  • Tallinna linnaleht (1990)
https://et.wikipedia.org/wiki/%C3%95htuleht