27 november 1870: Asutatakse Revali raudtee peatöökojad – tehase asutamispäev.

1924: Toodetakse Baltimaade esimesed elektrirongid.

1945: Raudtee peatöökodade baasil asutatakse Tallinna auruvedurite remonditehas.

1946: Tehasele omistatakse M. Kalinini nimi.

1958: Ettevõte nimetatakse ümber M. Kalinini nimeliseks elavhõbealaldite tehaseks. Elektrotehnika teadusliku uurimise instituudi (edaspidi M. Kalinini nimeline ETUI) asutamine.

1959: Väljastati esimesed elavhõbealaldid ВЛ-60-tüüpi elektriajamitele.

1960: Toodetakse esimene jõutransformaator.

1961: Jõu-pooljuhtseadmete väljatöötamiseks ja tootmiseks luuakse Spetsiaalne Konstrueerimisbüroo (SKB).

1962: Alustati jõu-pooljuhtseadmete ja muunduragregaatide seeriatootmist; nende baasil töötati välja ja anti tootmisse alaldi-inverteragregaat ( praegune ВИП ) vahelduvvooluga elektriajamile – seda esimesena NL-s.

1967: Seoses tootesuuna muutusega omistatakse ettevõttele nimetus Tallinna M. Kalinini nimeline elektrotehnikatehas.

1968: Esimesena NL-s töötatakse välja ning antakse tootmisse türistore sagedusmuundur elektrotermilistele seadmetele.

1970: Valmistatakse pooljuhtseadmeid esimese nõukogude kuukulguri tarbeks.

1972: Alustati kõrgepinge-elektrimootoritele mõeldud muundurite välja töötamist ja tootmist.

1974: Töötatakse välja ning antakse tootmisse esimesed lennunndustehnika maapealseteks hooldustöödeks mõeldud muundurid.

1975: Alustati АБП-1-tüüpi katkematu vooluahelaga agregaatide tootmist aatomielektrijaamadele.

1981: Kaubamärgi Estel registreerimine.

1991: Alustati В-МППД –tüüpi unifitseeritud alaldite seeriatootmist kuni 8000 А voolutugevusega magistraalsoojussõlmedele.

 

Allikas (lühendatult) Tallinna Elektrotehnika Tehas “Estel” AS kodulehekülg: http://www.tet-estel.ee/ajalugu