Tehas „Baltijets“ asus Narvas, Linda tänaval. Tegutses aastatel 1947-1993.

Allus NSV Liidu Keskmise Masinaehituse Ministeeriumile.

Tehase põhitegevuseks oli seadmete ja aparaatide valmistamine aatomielektrijaamadele, meditsiini- ja olmetehnika tootmine, generaatorite valmistamine meteoroloogiajaamadele jms.