„Nõukogude Õigus“ oli 1967-1989 a. ilmunud juriidiline bülletään, milles Eesti õigusteadlased ja –asutuste töötajad avaldasid oma uurimistulemusi ning vahetasid rakenduskogemusi. 1990 a. nimetati ajakiri ringi „Eesti Juristiks“, see ilmus aastani 1994.