Alljärgnev info pärineb ajaleht „Pärnu Postimees“ toimetajalt Kalev Vilgatsilt ning endiselt tegevtoimetajalt Iira Igastalt: „ … See oli toimetuse oma rinnamärk, mis tehti vist juba Grodi (ajaleht „Pärnu Kommunist“ toimetaja Feodor Grodinski, ametis 31.08.1953-15.09.1977, lahkus seoses emigreerumisega Iisraeli) ajal ja seda ei antud isegi tööle tulles kohe. Märgi kavandi autor oli hilisem ENSV teeneline ajakirjanik Arnold Kiil.  „Pärnu Kommunisti“ kunagine ajakirjanik Mati Pedari teab, et see märk oli olemas juba enne 1971 aastat. Põhimõtteliselt sai märgi iga toimetuse töötaja ning aastas veel 1-2 parimat kirjasaatjat. 1978 aastal väljastati viimased „kuldsed“ märgid, edaspidi olid „hõbedased“. Rinnamärk oli ka logo eest, mida kasutati ka vimplil ja vist ka toimetuse aukirjadel või kui siis sirpi ja vasarat või muud tolleaegset sümboolikat ei tahetud kasutada. Vimpleid ja rinnamärke anti ka eriti tublidele kirjasaatjatele. Rinnamärke vist lausa registreeriti nagu praegu vapimärke … Märk kaotas oma aktuaalsuse, kui jaanipäevast 1988 muutus ajaleht „Pärnu Kommunist“ ajaleheks „Pärnu Postimees“. …“