Eestimaa Kommunistliku Partei Keskkomitee, Eesti NSV Ülemnõukogu ja Eesti NSV Ministrite Nõukogu häälekandja „Rahva Hääl“ ilmus aastatel 1940 – 1995.