Ametiühingute Kuurortite Valitsemise Eesti Vabariiklik Nõukogu.

 1944 a. loodi Üleliidulise Ametiühingute Kesknõukogu Kuurortite, Sanatooriumide ja Puhkekodude Eesti Vabariiklik Valitsus.

1952 a. asutati Tallinna Kuurordikontor kui NSVL Tervishoiu Ministeeriumi Kuurordikontori filiaal.

1956 a. anti ravi- ja puhkeasutused ENSV Tervishoiuministeeriumile ja moodustati ENSV Tervishoiuministeeriumi Kuurortite, Sanatooriumide ja Puhkekodude Valitsus, kellele allus: Pärnu vesi-mudaravila, Pärnu kuurordi mehaaniline pesukoda, Pärnus kolm sanatooriumi (nr 1, nr 2 ja nr 3), Haapsalus üks sanatoorium, Pühajärvel üks ja Võru-Kubijal üks sanatoorium. Peale selle olid Valitsuse alluvuses veel Kalvi puhkekodu, Võsu puhkekodu nr 1 ja Võsu puhkekodu nr 2.

1960 a. anti asutused, välja arvatud tuberkuloosisanatooriumid, taas ametiühingutele ning moodustati ENSV Ametiühingute Nõukogu Ametiühingute Eesti Vabariiklik Kuurordivalitsus.

1962 a-st Ametiühingute Kuurortite Valitsemise Eesti Vabariiklik Nõukogu.

1990 a nõukogu likvideeriti ja moodustati isemajandav koondis “Eesti Kuurort”, mis likvideeriti 1993 aastal.

www.archivesportaleurope.net