Tallinna Vabariikliku Psühhoneuroloogiahaigla Tallinna Ravi-Tootmistöökojad.