1940-1941 ENSV Rahanduse Rahvakomissariaadi Eesti NSV Riiklike Töö-Hoiukassade ja Riikliku Krediidi Valitsus

1944-1946 ENSV Rahanduse Rahvakomissariaadi Eesti NSV Riiklike Töö-Hoiukassade ja Riikliku Krediidi Valitsus

1946-1962 ENSV Rahandusministeeriumi Eesti NSV Riiklike Töö-Hoiukassade ja Riikliku Krediidi Valitsus

1963-1977 NSVL Riigipanga Eesti NSV Riiklike Töö-Hoiukassade ja Riikliku Krediidi Valitsus

1977-1987 NSVL Riiklike Hoiukassade Eesti Vabariiklik Peavalitsus

1987-1989 NSVL Elanike Hoiu- ja Laenupanga Eesti Vabariiklik Pank

1987-1989 Eesti Vabariiklik Hoiupank

1989-1998 Eesti Hoiupank