1940-1941 Eesti NSV Rahanduse Rahvakomissariaadi Riikliku Kindlustuse Talitus

1941 ENSV Rahanduse Rahvakomissariaadi ENSV Riikliku Kindlustuse Valitsus

1944-1946 NSVL Rahanduse Rahvakomissariaadi ENSV Riikliku Kindlustuse Valitsus

1946-1958 NSVL Rahandusministeeriumi Riikliku Kindlustuse Eesti NSV Valitsus

1958-1976 ENSV Rahandusministeeriumi ENSV Riikliku Kindlustuse Valitsus

1976-1990 ENSV Riikliku Kindlustuse Peavalitsus

1990-1991 EV Riikliku Kindlustuse Peavalitsus

1991-1996 Riiklik Aktsiaselts Eesti Kindlustus