Eestimaa Rahvarinne (ERR), ametliku nimetusega Rahvarinne Perestroika Toetuseks, hiljem Eestimaa Rahvarinne, oli kodanikualgatusega sündinud poliitiline liikumine, suurim massiliikumine Eestis.

13 aprillil 1988 Eesti Televisiooni õhtuses saates “Mõtleme veel”, kui arutati, kuidas rakendada kodanikualgatust, avaldas Edgar Savisaar mõtte luua perestroika toetuseks legaalne opositsioon, demokraatlik liikumine – Rahvarinne. Veel samal ööl loodi Rahvarinde initsiatiivgrupp ja koostati Rahvarinde deklaratsioon. 1.–2. oktoobrini peeti Tallinna Linnahallis Rahvarinde asutamiskongress. ERR esialgseteks eesmärkideks oli IME loomine ja rakendamine NSVL-i koosseisus.

1988 aasta oktoobris-novembris koguti Rahvarinde eestvõttel NSV Liidu seaduse eelnõu “Muudatustest ja täiendustest NSV Liidu konstitutsioonis (põhiseaduses)”, millega taheti veelgi vähendada liiduvabariikide õigusi, vastu üle 800 000 allkirja.

23 augustil 1989 korraldasid Balti riikide rahvarinded inimketi läbi kolme Balti riigi tuntud nime “Balti kett” all.

18 märtsil 1990 toimusid Eesti NSV Ülemnõukogu valimised, kus Rahvarinne sai 24% häältest. Rahvarinde nimekirjas kandideerinud said 45 kohta 105-st. Savisaar moodustas valitsuse suures osas Rahvarinde liikmetest.

12 oktoobril 1991 asutati Rahvarinde baasil Rahva-keskerakond, mis hiljem arenes Keskerakonnaks.

Rahvarinne lõpetas tegevuse 13. novembril 1993.

Allikas (lühendatult): https://et.wikipedia.org/wiki/Rahvarinne  17.02.2016